enhe
logo

תרומה לקהילה

‘מקור - העמותה לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה, הוא גוף ללא כוונת רווח (מלכ”ר) הפועל במטרה לקדם מוזיקאים ומיזמים מוזיקליים מקוריים, בעלי ערך חברתי ו/או תרבותי, ליזום ולבצע פעילויות לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה בכלל, ופעילויות לקידום נוער בסיכון באמצעות מוזיקה בפרט.

לעמותה הגעתי דרך הבת שלי שלמדה מוזיקה בביה”ס מיוזיק ונרתמתי לפעילות המבורכת הזאת. הצלחנו עד היום להקים שני מרכזים מוזיקליים לנוער בסיכון בגבעת אולגה, ומנסים להשיג תרומות כדי להקים את המרכז השלישי. הסרט שהפקנו בתרומה מוצג בקישור וגם הפרטים על העמותה. אשמח אם תכנסו…….