enhe
logo

כתבות שונות

התואר, פסיכולוג ספורט, מעניין לפעמים גם את המגזר העסקי. במיוחד כשהוא מחובר להצלחות מתוקשרות. יש לו משיכה או אמירה יחודית וכמה פעמים השתמשו בזה חברות, כדי לקדם את מה שרצו. באותה תקופה זה התאים לי והסכמתי להתראיין אצל הלקוחות שלי או במקומות בהן ידעתי שאקבל חשיפה חיובית.