enhe
logo
אחת המחלקות מאותה תקופה
עובדות ומנהלות בבגיר באר שבע 1988

סיפורים מהייעוץ הארגוני

יועץ בלול תרנגולות

  לפני יותר מ 15 שנים, עבדתי בקיבוץ ‘קבוצת יבנה‘ עם מרכז המשק (מנכ“ל הקיבוץ, אפשר לומר) – אלישע. העבודה המרכזית שלנו הייתה בלול של הקיבוץ – לול רבייה מהגדולים בארץ. הלול מחולק למספר חוות לולים, עם עשרות אלפי תרנגולות ותרנגולים, ומיכשור מתקדם לתמוך בתהליכי הגידול והרבייה. הלול ”ייצר”, לאחר הפרייה הטלה ודגירה, אפרוחים שנמכרו ללולים ברחבי הארץ. המנהל הטרי של ענף הלול היה בעל רקע ביטחו
המשך

מנכ”ל לא קל

במסגרת עבודתי כיועץ ארגוני עבדתי עם הנהלת ארגון גדול המעסיק אלפי עובדים. במקור, נתבקשתי לעבוד עם חטיבת התפעול, וכדרכי, ערכתי בתחילה אבחון וסידרת ראיונות עם מנהלים בתפעול ועם הסמנכ”ל הממונה עליהם. הדברים התפתחו כך, שתוך כדי תהליך האיבחון, העוסק בכלל בפעילות החטיבה, ותוך כדי עבודה המלווה ארגונית את סמנכ”ל התפעול, עלו ממצאים מעניינים דווקא על מנכ”ל החברה. במשובים לגבי המנכ”ל עלה ניגוד בולט. כמעט
המשך

מכנסיים למרקס אנד ספנסר

בשנת 88′ הגעתי לבצע סידרת הדרכות למנהלות קווי ייצור של מפעל ‘בגיר’ למכנסיים בבאר-שבע. הימים היו ימי אתגר עסקי משמעותי למפעל, שכללו מהלך איחוד של שני מפעלים למפעל אחד ויעד של מעבר מהפסד לרווח. את האתגר המורכב הזה קיבל לידיו מנכ”ל חדש, אלכס, ששיער שיש לו בעיה בשכבת ניהול הביניים במפעל ועל רקע זה ביקש את הסיוע שלי. בתחילת מעורבותי בייעוץ למפעל ביקשתי מאלכס לערוך אבחון ארגוני, וקיבלתי את בירכתו. ע
המשך