enhe
logo

תעשיה

אלטק

בגיר- הפך לרשת חנויות אופנה

ג’ותאלי -  תכשיטים (מוזג לתוך מפעל בהודו)

געש – תאורה

געש 2010 – כלי יהלום

דיג – מיתוג ותאורה (נקנה ומוזג למפעל אחר)

דרפלסט

ויראו – תרופות וטרינריות

חרושת – מתכת (נסגר)

טלרד

כתר – פלסטיק

לינרו לייט

מטרנה – מוצרי מעברות

מש”א 7100 – מפעל צבאי

נביעות

סטארפלסט

סולוג – הפך לרשת חנויות

פולגת – הפך לרשת אופנה

פולירז

פיניש – (נקנה ומוזג עם טקניון וצרעה)

פלסים

פלסטופיל

פלציב

קו מהנדסים

קליל

קוקה קולה

קצנשטיין אדלר

קרליין

שמורי יבנה

תדיראן  תקשורת

תמה

 

תאריך: July 24, 2012