enhe
logo

נירית וייגה

את נירית פגשתי לפני כמה שנים באחד המפעלים של כתר פלסטיק בתפקידה כמנהלת אבטחת איכות. המפגש הראשון אתה, כבר באבחון, היה מרתק והיא דיברה איתי על דברים שמעולם לא שמעתי ממנהל אבטחת איכות. הראייה שלה הייתה ממקום אחר, מקיף הרבה יותר ומתייחס הרבה יותר למשמעות ולקונטקסט של איכות, מאשר לאיכות המוצר. כשנירית החליטה להיות עצמאית ולעסוק בייעוץ לחברות ומפעלים בתחומי האיכות מנקודת מבט תהליכית, הבנתי שהיא יכולה לעזור לי בתהליכי הייעוץ הארגוני שאני עושה. יש לה יכולת גבוהה מאד לזהות ממשקים בעייתיים בתוך האירגון, משמעותם לאיכות, ומהם התהליכים שצריך לטפל בהם ברמת ההנהלה וברמת הקו כדי לייצר ערך גבוה יותר לאירגון.
לנירית נסיון של למעלה מ 25 שנה בהובלה של תהליכי שינוי, בעיקר בתעשיה. השכלתה רב תחומית במדעי הטבע, הנדסת איכות והתנהגות אירגונית.

לנירית תואר ראשון בחקלאות ותואר שני בהתנהגות ארגונית.
נירית עבדה ועובדת אתי ב:
 כתר ברקן
געש תאורה
לינרו לייט
אלטק

תאריך: July 30, 2012